logo.png

Drift og vedlikehold

Målsetting for helse, miljø og sikkerhet
Rome AS skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer. Med dette ønsker vi å forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.

Drift
Driften av eiendommene gjennomføres av vårt driftspersonell som forestår leveranse/ytelse av varer og tjenester til felles bruk og drift av eiendommene.

Generelt kan man si driften omfatter følgende ytelser, men disse varierer noe fra eiendom til eiendom:
- Periodisk tilsyn med eiendommene, service, kontroll og drift av tekniske anlegg
- Brøyting, strøing og stell av grøntanlegg
- Regnskapsførsel for driftskostnadene
- Kontroll, rydding og renhold av fellesareal innendørs og utendørs
- Strøm, oppvarming
- Renovasjon
- Internkontroll bl.a. brannøvelser
- Vakthold og sikring

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no