logo.png
 
Rome AS ønsker å tilby produkter og tjenester som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang. Vi vil sikre at selskapet ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet på bakgrunn av følgende målsetninger.
 
  • å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel
  • redusere ulykker og skader
  • redusere sykefraværet
  • tilfredstille myndighetenes krav
  • tilpasse oss kundenes og samfunnets miljøkrav
  • bruke vår fagkompetanse og anbefale miljøsikre løsninger for våre kunder
  • anbefaler kunder å bruke miljøvennlige produkter
  • ved investeringer i verktøy og inventar prioriteres de mest miljømessige produkter
ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no