logo.png

branninstruks

1.
Du skal gjøre deg kjent med følgende:
- Plassering av nærmeste telefon
- Brannalarmanlegg
- Rømningsveier
- Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

2.
Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:
- Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare.
- Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder
- Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet
- Steng døra til brannrommet
- Forlat bygningen og gå ut på gata
- Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm
- Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse

3.
De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse.

4.
Personer som arbeider med og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.

5.
Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110.

BRANNINSTRUKS
Gjør deg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere. Ved ethvert branntilløp skal du:
VARSLE - Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen.
REDDE - Mennesker utsatt for fare.
SLUKKE - Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr.Hvis ikke: LUKK DØRENE.
RØMME - Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei.Gå til samleplass foran hovedinngangen.
HEISEN - MÅ IKKE BRUKES!!
HJELPE - Bistå ansvarlig personell.Veilede brannvesenet.

Nødtelefon brannvesen: 110

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no