logo.png

brannvernansvarlig

1.
Leietaker skal peke ut en brannvernansvarlig som skal representere leietakeren ovenfor byggeier.

2.
Brannvernansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.

3.
Brannvernansvarlig skal kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.

4.
Brannvernansvarlig har ansvaret for å påse at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har brannvernansvarlig plikt til å varsle leietakers/bedriftens ledelse.

5.
Brannvernansvarlig skal kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.

6.
Ved brannalarm skal brannvernansvarlig påse at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier og til avtalt møteplass.

7.
Brannvernansvarlig skal kjenne til plassering av slokkeutstyr.

8.
Brannvernansvarlig skal forestå opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget. Status meldes til brannvesenet ved deres ankomst.

9.
Brannvernansvarlig har ansvaret for at leietakers/bedriftens ansatte/nyansatte/vikarer har og er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no