logo.png

ordensregler for brann

1.
Alt ildsfarlig avfall skal legges i egne avfallsbeholdere for slikt bruk.

2.
Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal etter bruk straks samles opp og bringes til avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall.

3.
Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og ansvarlig brannnvernleder hos Rome AS skal godkjenne plassering.

4.
Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene.

5.
Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger er ikke tillatt.

6.
Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Ansvarlig brannvernleder hos Rome AS skal varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.

7.
Ved inngrep i / endring av byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer samt at Rome AS skal godkjenne arbeidene.

8.
Røyking er kun tillatt på anviste steder.

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no