logo.png

profilering og skilting

Innvendig og utvendig skilting på eiendommen
Skilting/reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene godkjennes av utleier før arbeidene/tiltakene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å framlegge for utleier tegning/foto som viser plassering/omfang med angivelse av utforming, farge m.v.

Kostnader forbundet med skilting/reklame, samt kostnadene med nedtaking og reparasjon av eventuelt skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker.

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no