logo.png

renholdsinstruks

Generelle rutiner for materialbehandling i Rome AS sine eiendommer.

NB: Dette er kun for veiledning, FDV for det produkt som skal rengjøres må følges. FDV er tilgjengelig hos eigar.

Linoleum
Beskrivelse:
Porøst naturmateriale. Belegget blir vått helt ned til juteunderlaget ved oppskuring. Belegget er ikke godkjent for bruk i våtrom, og ikke egnet i rom med mye fukt, f.eks. inngangsparti.

Renhold:
Renholdsmetode må tilpasses tilsmussingen. Støv, løst smuss og bakterier fjernes best tørt eller med sentrifugert mopp/klut. Smuss som har tørket og festet seg til underlaget må fjernes med fukt. All restfuktighet skal tørkes opp straks. Restfuktighet gir grobunn for bakterier og skader polishen. Basiske renholdsmidler løser opp polishen og skal kun benyttes ved behov for å fjerne fettsmuss (olje, asfalt, fett, sot ol.)

Vedlikehold:
Polishen vil over tid få riper og sår hvor smuss fester seg. Polishoverflaten poleres med highspeed poleringsmaskin for å etablere en ny slett overflate. Normalt utføres dette ca. 6 ganger pr. år. Ved bruk av mye fukt vil behovet for polering øke. Det samme gjelder ved stor trafikk og stor slitasje.

Tilføring av ny polish:
I slitasjefeltene kan man rengjøre den gamle polishen og flekkbone det aktuelle området. Gulvet må være helt rent og tørt før ny polish legges ut. Spraypolish tillates kun brukt på rengjorte gulv.

Oppskuring:
Utføres når det er behov for å fjerne misfarget eller krakelert polish. Hele belegget blir vått ved oppskuring. Det bør benyttes et egnet middel for å unngå misfarging. Tørketid før ny polish legges skal normalt være et døgn. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet. Ved ønske om å benytte kortere tørketid må restfuktighet i belegget måles, og det må føres logg for arbeidet.

Polishbehandling:
For linoleum finnes det polish hvor leverandørene gir garanti om at polishen ikke krakelerer. Slik polish skal benyttes på linoleum, nødvendig logg skal føres og sendes til leverandøren, med kopi til Rome AS. Grunnpolish benyttes kun på gamle og porøse belegg. Hvis belegget reiser bust etter tilførsel av polish skal det tørrpoleres mellom polishstrøkene. Det legge 2-3 tynne strøk toppolish.

Vinyl
Beskrivelse:
Kompakt plastmateriale. Kun overflaten blir våt ved oppskuring.

Renhold:
Som for linoleum. Vedlikehold: Som for linoleum.

Tilføring av ny polish:
Som for linoleum med unntak av grunnpolish.

Oppskuring:
Utføres når det er behov for å fjerne misfarget polish. Tørketid før ny polish legges skal normalt være 1 time. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet.

Polishbehandling:
Polishbehandles med 2-3 tynne strøk.

Flis
Renhold:
Sure renholdsmidler vasker bort vanlig fugemasse. Ved bruk av sure renholdsmidler (for fjerning av kalk, rust og irr) skal alle fuger fuktes med vann før det legges på renholdsmidler.

Vedlikehold:
Vedlikeholdsmetode for uglasert flis skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Rome AS.

Parkett
Renhold: Det skal benyttes så lite fuktighet og renholdsmidler som mulig for å unngå unødig slitasje av lakk. Sterkt basiske rengjøringsmidler skal ikke benyttes.

Vedlikehold:
Parkett vedlikeholdes med lakk. Det er ikke tillatt å tilføre polish eller spraypolish da dette gir dårlig feste for nye lakkstrøk. Det skal så langt mulig benyttes nøytrale renholdsmidler på malte overflater.

Bruk av mikrofiber kluter og mopper:
Det skal vises stor forsiktighet slik at overflater ikke skades. Grove kluter f.eks. på pleksiglass og plast skal ikke forekomme. Tørre mikrofiberkluter eller annet rengjøringsutstyr som er statisk skal ikke benyttes på datamaskiner eller annet elektronisk utstyr.

ARBEIDSOPPGAVER OG ANBEFALT FREKVENS

Inventarrenhold:
Støvtørking av harde overflater og støvsuging/avbørsting av tekstile overflater. Bord, stoler, lamper, telefon, datamaskin, skap, hyller, bilder og vindusposter. 1 - 2 ganger pr. uke

Veggrenhold:
Støvtørking og flekkfjerning. Veggflater, rør, dører, innvendig glass, karmer, stikkontakter, ventilasjonsrister, varmeelement, gulvlister og elkanaler. 1 gang pr. uke

Gulvrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker. 2 ganger pr. uke

Himlingsrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker. Himlingsplater, bjelker, ventilasjonskanaler og rør. 4 ganger pr. år

Tømming av søppel og evt. papir til gjenvinning.
2 ganger pr. uke

Polering eller rensing av gulv med highspeedmaskin.
6 ganger pr. år

Flekkboning Ved behov

Innvendig vindusrenhold
2 ganger pr. år

Rensing av tekstile gulvbelegg
1 gang pr. år

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no