logo.png

vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten på eiendommen omfatter følgende punkter:

- Periodisk tilsyn med eiendommen
- Årlig kontroll og drift av felles tekniske anlegg
- Årlig kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer

I tillegg til vaktmestertjenester administrerer vanligvis Rome AS følgende fellesytelser for leietakerne i bygget:
- Strømforsyning
- Oppvarming/ fjernvarme
- Renhold innvendig areal
- Renovasjon
- Rekvisita
- Vakthold og sikring
- Brøyting og snørydding
- Vedlikehold av evn. grøntareal
- Service på tekniske anlegg
- Rydding, feiing og renhold utendørs

ROME AS • Brendehaugen 18 • NO-6065 Ulsteinvik Design og CMS:Osberget.no