Rome AS er eit familieeigd investeringsselskap som blei stifta i 1995. Vi ynskjer å nytte vår kompetanse kombinert med gode strategiar for å investere i interessante prosjekt. Vi involverer den tid og energi som trengst for at prosjektet skal oppnå maksimal kvalitet. Trygge investeringar sikrar ei trygg framtid.

Nye nettsider kjem i løpet av kort tid.

Kontaktinfo:

Daglig leiar Jogeir Romestrand jr@rome.as tlf. 91330387
Administrasjonsleiar Lisbet Romestrand lr@rome.as tlf. 91729639
Driftsleiar Elise Romestrand Ingebrigtsen er@rome.as tlf. 91810065
Daglig leiar Jogeir Romestrand
tlf. 91330387
Administrasjonsleiar Lisbet Romestrand
tlf. 91729639
Driftsleiar Elise Romestrand Ingebrigtsen
tlf. 91810065